Algemene voorwaarden

1 Algemeen
1.1 Mystique Nails & Beauty is gevestigd te Geleen, Landsteinerstraat 24 6164XH.
1.2 Cliënt - degene die opdracht geeft tot behandeling. Tevens ook diens wettelijke vertegenwoordiger.
1.3 Behandeling - de behandeling voor definitieve ontharing via SHR Cleo Pro uitgevoerd door Mystique Nails & Beauty.
1.4 Deze voorwaarden maken onderdeel uit van iedere overeenkomst tussen Cliënt en Mystique Nails & Beauty.
2 Overeenkomst
2.1 Cliënt en Mystique Nails & Beauty gaan een overeenkomst aan van minimaal 6 behandelingen.
2.2 Mystique Nails & Beauty is gerechtigd om niet in te gaan op een onredelijk en/of ongebruikelijk verlangen van de cliënt en kan een behandeling weigeren. (Behandeling wordt dan wel in rekening gebracht.)
3 Toestemming
3.1 De cliënt verleend voorafgaand aan de uitvoering van de behandelingsovereenkomst schriftelijk, onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud toestemming daartoe aan Mystique Nails & Beauty door het invullen en ondertekenen van het intake formulier.
3.2 De cliënt verleend onvoorwaardelijk en zonder voorbehoud- gelet op de zorgvuldigheid - toestemming van de registratie van zijn persoonsgegevens en medische gegevens die relevant zijn voor de behandeling en de afwikkeling van de behandeling.
4 Informatie
4.1 De cliënt dient Mystique Nails & Beauty tijdig op de hoogte te brengen en houden van alle informatie die voor een goede uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk zijn.
5 Tarieven
5.1 Prijswijzigingen kunnen tijdens het kalenderjaar aangekondigd worden en gaan dan 1 maand erna in.
6 Betaling
6.1 Cliënt dient vooraf aan de behandeling contant of middels elektronische betaling het bedrag te voldoen.
6.2 Bij betaling van de pakketprijzen (6 + 1 gratis) geldt dat deze in 2 termijnen betaald kunnen worden.
1e termijn - vooraf bij aanvang 1e behandeling
2e termijn - vooraf bij aanvang 4e behandeling
6.3 Bij aanschaf van een pakket geldt 6 + 1 gratis. Wanneer blijkt dat cliënt minder behandelingen nodig heeft voor een goed resultaat blijven deze behandelingen staan als tegoed. Er wordt geen restitutie verleend. Het tegoed kan wel gebruikt worden om andere zones te behandelen. Eventuele prijsverschillen tussen behandelingen worden dan verrekend. De gratis behandeling is niet overdraagbaar aan derden.
6.4 Er is geen recht op restitutie als cliënt tussentijds stopt, de behandelingen blijven staan als tegoed. Deze behandelingen zijn ook niet overdraagbaar aan derden.
7 Hygiëne
7.1 Mystique Nails & Beauty verwacht dat cliënt zijn/haar hygiëne in acht neemt. Mystique Nails & Beauty kan cliënt weigeren als dit niet zo is.
7.2 Cliënt dient de dag voor de behandeling zelf de behandelde zone met scheermesje of scheerapparaat te scheren. Harsen/Waxen is niet toegestaan, dit kan de behandeling negatief beïnvloeden.
8 Annulering
8.1 Is cliënt verhinderd dan dient dit uiterlijk 24 uur van te voren gemeld worden bij Mystique Nails & Beauty. Dit kan per mail via: info@mystiquenailsbeauty.nl
8.2 Zegt de cliënt niet of korter dan 24 uur de afspraak af dan wordt de volledige behandeling in rekening gebracht. Uitzondering daar gelaten.
8.3 Indien cliënt zijn/haar afspraak telefonisch wilt annuleren valt dit binnen de verantwoordelijkheid van cliënt. Het telefonisch niet bereikbaar zijn van Mystique Nails & Beauty kan geen reden zijn van het niet of niet tijdig afzeggen van de afspraak. Afspraken annuleren via een sms/bericht (via WhatsApp of Messenger) is niet mogelijk.
9 Aansprakelijkheid
9.1 Mystique Nails & Beauty kan geen enkele garantie geven over de hoeveelheid haarreductie na de behandeling(en), dan wel het aantal behandelingen voor het bereiken van de gewenste haarreductie.
9.2 Mystique Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor verbranding en/of beschadiging aan de huid door o.a. tatoeages, piercings, moedervlekken en/of pigmentvlekken.
9.3 Mystique Nails & Beauty is niet aansprakelijk voor (verergerde) pigmentatie op de huid na de behandeling(en).
10 Klachten
10.1 In geval van ontevredenheid of een klacht van de cliënt over de behandeling door Mystique Nails & Beauty meldt de cliënt dit direct, althans binnen 48 uur. Mystique Nails & Beauty en de cliënt spannen zich vervolgens beiden in om ter zake tot een oplossing te komen.
10.2 Een klacht zoals genoemd in artikel 9.1 van deze algemene voorwaarden dient door cliënt per e-mail ingediend te worden.
11 Nietigheid
11.1 In het geval enige bepaling van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar is, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet.
12 Toepasselijk recht
12.1 Op de tussen Mystique Nails & Beauty en de cliënt gesloten overeenkomst, en op eventuele nadere, ter uitvoering daarvan gesloten overeenkomsten, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.